Αρχαία Α' Γυμνασίου

Αρχαία Α' Γυμνασίου

Στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών της A΄ Γυμνασίου ο μαθητής έρχεται σε πρώτη επαφή με την αρχαία ελληνική γλώσσα και αναδεικνύεται η στενή σχέση της νέας με την αρχαία μέσα από αρχαιολογικά κείμενα.

Ο καθηγητής παραδίδει τα πρώτα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα σε συνδυασμό με το λεξιλόγιο και τις ερμηνευτικές ερωτήσεις της κάθε ενότητας. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εντοπίζουν πληροφορίες σχετικά με το επικοινωνιακό πλαίσιο του κειμένου και να γνωρίζουν τις μορφοσυντακτικές δομές στην νοηματοδότηση του. Οι λεξικολογικές και γραμματικοσυντακτικές επιλογές υπηρετούν λειτουργίες που σχετίζονται με τα πρόσωπα και τις περιστάσεις που αναφέρονται.

Ο διδάσκων προετοιμάζει κατάλληλα τον μαθητή ώστε να είναι συνεπής στις απαιτήσεις του μαθήματος και επιπλέον τον ενισχύει με βοηθητικές ασκήσεις και επαναληπτικές ώστε να αφομοιώνει κάθε φορά την ήδη υπάρχουσα γνώση.