Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α' Λυκείου

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α' Λυκείου

Στόχος των μαθημάτων των κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας είναι να επιτευχθεί από τους μαθητές στον μεγαλύτερο βαθμό, η βίωση - συναισθηματική/συγκινησιακή - και η κατανόηση - γνωστική / λογική - του εκάστοτε κειμένου.

Επιχειρείται η προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων μέσα από τις 3 διδακτικές ενότητες: α) φύλα στη Λογοτεχνία , β) παράδοση και μοντερνισμός στη Νεοελληνική ποίηση και γ) το θέατρο.

Ο καθηγητής βοηθάει τον μαθητή να συνειδητοποιήσει τα νοήματα και τα φαινόμενα του κειμένου, να αξιοποιήσει την αφαιρετική του ικανότητα στην απόδοση των κύριων σημείων του , να αξιολογήσει τη θεωρία και την ιστορία της Λογοτεχνίας για την απόδοση κάποιων θέσεων και να συγκρίνει ποικίλους τρόπους επεξεργασίας ενός θέματος, ως προς τη μορφή και το περιεχόμενο, από διαφορετικούς συγγραφείς.

Παράλληλα, ο μαθητής έρχεται σε επαφή με Κριτικά άρθρα και μελέτες, ενώ του ανατίθενται πρόσθετες δεξιότητες που προάγουν την παραγωγή λόγου και την κριτική του ικανότητα. Η πρόοδος των μαθητών ελέγχεται συστηματικά και με κριτήρια αξιολόγησης.