Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β' Λυκείου

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Β' Λυκείου

Με το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας αξιοποιούνται στρατηγικές ανάγνωσης για τον εντοπισμό βασικών στοιχείων των κειμένων, των προσώπων, του χωροχρόνου, βασικών ιδεών, επιχειρημάτων, του σκοπού και της πρόθεσης του δημιουργού.

Οι μαθητές με τη βοήθεια του διδάσκοντος ασκούνται στο να εντοπίζουν και να αιτιολογούν τις επιλογές του συγγραφέα όσον αφορά στη γλώσσα ενός κειμένου – μορφοσυντακτικά φαινόμενα , γλωσσικές ποικιλίες, το ύφος του – λαμβάνοντας πάντα υπόψη την ιδεολογική θέση του κειμένου και τον κοινωνικό σκοπό που υπηρετεί.

Καθοδηγούνται στο να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά που δανείζονται από διαφορετικά κειμενικά είδη, συγκρίνουν πληροφορίες από παρόμοια θέματα ως προς την πληρότητα, εγκυρότητα και αξιοπιστία του περιεχομένου του. Αναγνωρίζουν προσωπικές αξίες, στάσεις, εμπειρίες ιδεολογικές θέσεις που επηρεάζουν τη νοηματοδότηση του κειμένου. Παράγουν δημιουργικό λόγο, μετασχηματίζουν νοηματικές δομές των κειμένων και διατυπώνουν τις απόψεις τους σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο. Τέλος, το κείμενο με την καθοδήγηση του διδάσκοντος αντιμετωπίζεται ως ιδεολογικό προϊόν που μελετάται κριτικά σε σχέση με το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο ανήκει.