Ιστορία Γ'Λυκείου

Ιστορία Γ'Λυκείου

Στην Γ' Λυκείου, αφού γίνεται επανάληψη της ύλης που έχει διδαχθεί στην Β’ Λυκείου διδάσκεται ''το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα το 1824-1930'' (3ο κεφ) καθώς και ''το Κρητικό ζήτημα από διπλωματική άποψη κατα το 19ο και τις αρχές του 20ο αιώνα''(4ο κεφ.)

Η ύλη κάθε χρόνο ολοκληρώνεται το πρώτο 10ήμερο του Μάρτη. Στην συνέχεια, με αρκετές επαναλήψεις, ωριαία τεστ και τρίωρα διαγωνίσματα φτάνουμε στις εξετάσεις με αυτοπεποίθηση και απόλυτη γνώση τόσο της ύλης όσο και του τρόπου που θα αντιμετωπίσουμε τα θέματα.