Αρχαία Β' Γυμνασίου

Αρχαία Β' Γυμνασίου

Στόχος των μαθημάτων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας της Β' Γυμνασίου είναι η σταδιακή εισαγωγή του μαθητή σε μορφές και δομές της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και η εξοικείωση του μαθητή με τη γραμματική και το συντακτικό της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

Πιο συγκεκριμένα, παρέχονται καθοδηγητικές σημειώσεις από τον διδάσκοντα των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων με ενισχυτικές ασκήσεις προκειμένου ο μαθητής να είναι σε θέση να τα αναγνωρίζει στα κείμενα και να τα μετασχηματίζει ανάλογα με το εκάστοτε ζητούμενο των ασκήσεων.

Επιπλέον, απαιτείται η όσο το δυνατόν καλύτερη προσέγγιση των κειμένων, εστιάζοντας στο περιεχόμενό τους με την υποστήριξη πάντοτε του καθηγητή. Ο διδάσκων παραδίδει γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα σε συνδυασμό με τη μετάφραση, το λεξιλόγιο και τις ερμηνευτικές ερωτήσεις της κάθε ενότητας.