Φυσική Β' Γυμνασίου

Φυσική Β' Γυμνασίου

Η ύλη της Β’ Γυμνασίου περιλαμβάνει:

• Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στα φυσικά μεγέθη , μονάδες μέτρησης και μετατροπές μονάδων

• Κεφάλαιο 2: Κινήσεις

• Κεφάλαιο 3: Δυνάμεις και Νόμοι του Νεύτωνα

• Κεφάλαιο 4: Πίεση

• Κεφάλαιο 5: Ενέργεια και Ισχύς

• Κεφάλαιο 6: Θερμότητα

Ο μαθητής σταδιακά μαθαίνει να εφαρμόζει περισσότερα μαθηματικά στο μάθημα της Φυσικής. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσει τις μετατροπές των μονάδων που διδάσκονται στα πρώτα μαθήματα, καθώς η γνώση αυτή θα τον ακολουθεί σε όλες τις επόμενες τάξεις μέχρι και το Λύκειο. Έχουν αποκτήσει ήδη μία πρώτη επαφή από την Α’ Γυμνασίου, ξεκινούν όμως να έχουν όλα πιο μαθηματική εφαρμογή. Η ύλη στο μεγαλύτερο μέρος της, αφορά στον τομέα της Μηχανικής. Στόχος είναι ο μαθητής να κατανοήσει τι είναι η κίνηση, με ποια μεγέθη περιγράφεται και τι την προκαλεί ή τη μεταβάλλει (με αυτό τον τρόπο εισάγεται η έννοια της δύναμης). Επίσης, μαθαίνει την έννοια της ενέργειας και των μορφών με τις οποίες συναντάται στη φύση (μία από αυτές είναι και η θερμότητα), καθώς και της ισχύος, ένα μέγεθος που παρουσιάζεται σε πολλούς τομείς της Φυσικής. Όλα τα παραπάνω αποτελούν τη βάση για να μπορέσει ο μαθητής να παρακολουθήσει την ύλη της Α’ Λυκείου και αργότερα και της Γ’ Λυκείου. Τέλος, έχει την ευκαιρία να ακούσει αρκετά αναλυτικά την έννοια της πίεσης, η οποία είναι χρήσιμη τόσο στη Φυσική της Β’ και Γ’ Λυκείου, όσο και στη Χημεία, αλλά δεν διδάσκεται σε καμία άλλη τάξη εκτενώς.