Οικονομία Β' Λυκείου

Οικονομία Β' Λυκείου

Για τους μαθητές της Β' Λυκείου η προετοιμασία στο μάθημα αρχές οικονομικής θεωρίας κρίνεται ωφέλιμη και ουσιαστική αφού διδάσκονται βασικές οικονομικές έννοιες οι οποίες αποτελύν σημαντικό κομμάτι της διδακτέας ύλης.

Αυτό έχει ως συνέπεια την ποιοτική και αποτελεσματική εκμάθηση της και την απόκτηση θεμελίων για την εισαγωγή των μαθητών, με συνεχείς επαναλήψεις και κάλυψη της εξεταστέας ύλης έτσι ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για την εμπέδωση της στη Γ' Λυκείου.