Βιολογία Β' Λυκείου

Βιολογία Β' Λυκείου

Με το νέο εκπαιδευτικό σύστημα και τη μεγάλη αύξηση της ύλης στη Βιολογία κρίνεται σκόπιμο να ξεκινά η προετοιμασία στην ύλη των Πανελλαδικών από τη Β’ Λυκείου.

Έτσι θα γίνεται έγκαιρη εισαγωγή του μαθητή στις ειδικές έννοιες, τους νόμους, τις θεωρίες και τις αρχές της Βιολογίας και θα εξοικειώνεται με τον επιστημονικό τρόπο σκέψης και τη μεθοδολογία των βιολογικών επιστημών. Θα δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή να καλύψει σε βάθος την ύλη με μεγαλύτερη άνεση και αποτελεσματικότητα.