Βιολογία Γ' Λυκείου

Βιολογία Γ' Λυκείου

Στη Γ’ τάξη του Λυκείου τα κεφάλαια της Βιολογίας Γενικής Παιδείας: Άνθρωπος και Υγεία, Άνθρωπος και Περιβάλλον, Εξέλιξη αποσκοπούν στο να αποκτήσουν οι μαθητές τη βασική Βιολογική παιδεία.

Η διδασκαλία της Βιολογίας Προσανατολισμού αποσκοπεί στη βαθύτερη γνώση της Βιολογίας. Γίνεται ανάλυση της δομής και των βασικών λειτουργιών του γενετικού υλικού σε μοριακό επίπεδο, καθώς και των βλαβών που δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία του και οδηγούν σε ασθένειες. Διδάσκονται οι μαθητές τους κανόνες της κληρονομικότητας και εξοικειώνονται με την τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA που αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Βιοτεχνολογίας. Τέλος μελετούν τις βασικές αρχές και τις εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική, στη Γεωργία και στην Κτηνοτροφία. Στόχος είναι να καλυφθεί σε βάθος η ύλη όσο το δυνατόν νωρίτερα ώστε να υπάρχει χρόνος για πολλές επαναλήψεις και μέσα από τα πολλά τεστ και διαγωνίσματα προσομοίωσης να νιώσουν οι μαθητές έτοιμοι για τις Πανελλαδικές.