Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί είναι αναγκαία η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας;

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες προόδου ενός ανθρώπου είναι η καλή γνώση της μητρικής του γλώσσας, καθώς με αυτήν αναπτύσσεται πνευματικά και ψυχικά και διαμορφώνει μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Συγκεκριμένα:

 • Με τη διδασκαλία της μητρικής του γλώσσας ο άνθρωπος εξελίσσεται, κοινωνικοποιείται, διαμορφώνει ορθές διαπροσωπικές σχέσεις, φτιάχνει στέρεες φιλίες με γερές βάσεις.
 • Με την άριστη γνώση της γλώσσας είναι σε θέση να εκθέτει τις απόψεις και τις ιδέες του ορθά και ολοκληρωμένα σε επαγγελματικό επίπεδο. Έτσι, δεν πέφτει θύμα εκμετάλλευσης στον επαγγελματικό τομέα, διεκδικώντας τα δικαιώματά του.
 • Επίσης, μπορεί να εκφράζει τις θέσεις του για τα πολιτικά ζητήματα ή την αντίθεσή του σε ό,τι τον ενοχλεί ή τον αδικεί.
 • Τέλος, ο άνθρωπος που γνωρίζει καλά τη μητρική του γλώσσα διευκολύνεται σημαντικά στην εκμάθηση ξένων γλωσσών.

Γιατί να κάνω μαθήματα Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο;

Το Γυμνάσιο είναι σημείο καθοριστικό για τη μετέπειτα γλωσσική καλλιέργεια του ανθρώπου, αφού εκεί χτίζει τις βάσεις για την ολοκλήρωσή της και έρχεται σε επαφή με τις βαθύτερες σημασίες και τις έννοιές της.

Δυστυχώς, η διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας στο δημόσιο σχολείο έχει υποβαθμιστεί με αποτέλεσμα μαθητές και καθηγητές να αδιαφορούν για την ορθή καλλιέργειά της. Για το λόγο αυτό, τα φροντιστηριακά μαθήματα στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο κρίνονται απαραίτητα.

Με αυτά ο μαθητής:

 • Δημιουργεί τα θεμέλια για την άριστη γνώση της μητρικής του γλώσσας.
 • Καλλιεργεί τη φαντασία και το πνεύμα του μέσ’ από διαδραστικές μεθόδους διδασκαλίας.
 • Καλύπτει τα κενά της διδασκαλίας του μαθήματος από το δημόσιο σχολείο.
 • Μαθαίνει τις τεχνικές του γραπτού λόγου και συντάσσει κείμενα έκθεσης, τηρώντας τους κανόνες της γραμματικής και του συντακτικού.
 • Προετοιμάζεται και προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Έκθεσης στο Λύκειο.
 • Έρχεται σε επαφή με τον κόσμο του βιβλίου και της φιλαναγνωσίας.
 • Γνωρίζει σε ένα πρώτο επίπεδο τον επιστημονικό λόγο.

Γιατί να κάνω μαθήματα Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο Λύκειο;

Το Λύκειο ως η υψηλότερη βαθμίδα της σχολικής εκπαίδευσης ολοκληρώνει τη γλωσσική καλλιέργεια του ανθρώπου, διαμορφώνοντας τη γραπτή και προφορική του έκφραση.

Η σημασία της διδασκαλίας Νέων Ελληνικών στο Λύκειο είναι μεγάλη, καθώς ο μαθητής:

 • Κατανοεί καλύτερα τον κόσμο γύρω του, αντιλαμβάνεται έννοιες, διακρίνει σημασίες.
 • Εκφράζεται, ασκεί κριτική, συνδιαλέγεται με τους συνανθρώπους του αποφεύγοντας τις παρεξηγήσεις.
 • Δημιουργεί ουσιαστικές σχέσεις.
 • Καταρτίζεται τεχνικά κι επιστημονικά, φτάνοντας στο υψηλότερο επιστημονικό επίπεδο.
 • Εξοικειώνεται με την ανάγνωση, καλλιεργείται η φιλομάθειά του και γίνεται ένας φιλαναγνώστης ενήλικας.
 • Προετοιμάζεται για τις Πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά και τις ενδοσχολικές εξετάσεις τόσο για το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας όσο και για τα μαθήματα του τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών τα οποία απαιτούν υψηλού επιπέδου γλωσσική έκφραση.
 • Μαθαίνει να συντάσσει ορθό επιστημονικό λόγο, αλλά και να τον κατανοεί, καλύπτοντας τις γλωσσικές ανάγκες και των μαθημάτων των θετικών επιστημών, όπως της Φυσικής και των Μαθηματικών.
 • Εφοδιάζεται με γνώσεις απαραίτητες για τη μελλοντική του επαγγελματική αποκατάσταση.

Γιατί είναι αναγκαία η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας;

Η αρχαία ελληνική γλώσσα αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες γλώσσες του κόσμου, καθώς μέσ’ από την ιστορική της διαδρομή επηρέασε και διαμόρφωσε το σύγχρονο πολιτισμό, αποτελώντας τη βάση στην οποία στηρίχθηκαν οι αξίες του ανθρωπισμού. Παράλληλα, τα αρχαία ελληνικά είναι η ρίζα της νέας ελληνικής γλώσσας. Γι’ αυτό η διδασκαλία της θεωρείται απαραίτητη σε πολλές χώρες του κόσμου και κυρίως στη δική μας.


Γιατί να κάνω μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο;

Η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών ξεκινά από τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου, όπου επιχειρείται η απόκτηση μιας πρώτης επαφής με την αρχική μορφή της γλώσσας μας. Ο τρόπος προσέγγισης της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στο Γυμνάσιο είναι αποσπασματικός και παρωχημένος, υποδαυλίζει την τυφλή αποστήθιση, υπακούοντας σε ιδεολογικές ή πολιτικές σκοπιμότητες. Έτσι, οι μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν βασικές έννοιες και, αδυνατώντας να ακολουθήσουν τις απαιτήσεις του μαθήματος, χάνουν το ενδιαφέρον τους γι’ αυτό. 

Με την παρακολούθηση φροντιστηριακών μαθημάτων στα αρχαία ελληνικά ο μαθητής:


 • Μαθαίνει ολοκληρωμένα τη μητρική του γλώσσα, τη νέα ελληνική ως φυσική και ιστορική εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
 • Κατανοεί καλύτερα τα γραμματοσυντακτικά φαινόμενα και τη μορφολογία της.
 • Διδάσκεται η ουσία της ελληνικής σκέψης.
 • Γνωρίζει τις ρίζες του ελληνικού κι ευρωπαϊκού πολιτισμού.
 • Έρχεται σε επαφή με την αρχαία ελληνική τέχνη, με τα σπουδαία έργα αρχιτεκτονικής και γλυπτικής μέσ’ από τις διαδραστικές μεθόδους διδασκαλίας.
 • Διδάσκεται την ιστορία του τόπου του σε συνέχεια, διαμορφώνοντας μια ενιαία εικόνα γι’ αυτήν από την αρχαιότητα έως σήμερα.
 • Ενισχύεται η εθνική του ταυτότητα με συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια του μαθήματος.


Γιατί να κάνω μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών στο Λύκειο;

Τα Αρχαία Ελληνικά στο Λύκειο, παρά τις ώρες που καταλαμβάνουν στο εβδομαδιαίο σχολικό πρόγραμμα, δεν κατέχουν τη θέση που τους αξίζει. Αντιθέτως, κατά το φροντιστηριακό μάθημα η Αρχαία Ελληνική αντιμετωπίζεται σαν ένα μάθημα ιδιαίτερης σημασίας.

Ειδικότερα:

 • Εξοικειώνεται με τη γλώσσα, με τους κανόνες της γραμματικής και του συντακτικού.
 • Επιτυγχάνει την άριστη γνώση της μητρικής του γλώσσας, καθώς παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε από τις πρώτες της μορφές έως και τη σημερινή.
 • Έρχεται σε επαφή με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό που δημιούργησε τις βάσεις στις οποίες στηρίχθηκε ο σύγχρονος πολιτισμός.
 • Γνωρίζει την αρχαία ελληνική σκέψη και σοφία, τον αρχαίο ελληνικό στοχασμό που γέννησε την επιστήμη και τη φιλοσοφία, ανώτατες μορφές γνώσης.
 • Αντεπεξέρχεται στις απαιτήσεις του σχολείου, καθώς από τις πρώτες τάξεις του Λυκείου το επίπεδο διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών είναι υψηλό και η δυσκολία των διδασκόμενων κειμένων μεγάλη.
 • Εφοδιάζεται με εμπειρία και γνώσεις, μπαίνοντας στη Γ’ Λυκείου προετοιμασμένος, χωρίς να χάνει το χρόνο προσαρμογής.
 • Εξοικειώνεται με τις εξετάσεις όλων των τάξεων του Λυκείου με τεστ και διαγωνίσματα προσομοίωσης κι έτσι, εφοδιασμένος με εμπειρίες και γνώσεις, απαλλάσσεται από το άγχος των τελικών εξετάσεων.
 • Διατηρεί το προβάδισμα σε σχέση με άλλους συμμαθητές του, οι οποίοι δεν έχουν την ίδια επαφή με το μάθημα.