Αρχαία Γ' Γυμνασίου

Αρχαία Γ' Γυμνασίου

Η ολοκλήρωση της προσπάθειας να γνωρίσει ο μαθητής την ουσία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας μέσα απο πρωτότυπα κείμενα αποτελεί τον στόχο των μαθημάτων των Αρχαίων Ελληνικών της Γ' Γυμνασίου.

Στην τελευταία τάξη του Γυμνασίου ολοκληρώνονται τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα και επαναλαμβάνονται τα ήδη γνώριμα των δύο προηγούμενων τάξεων, έτσι ώστε ο μαθητής να απαιτήσει μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη για τη γλώσσα και να είναι σε θέση να αποκωδικοποιεί τα κείμενα και να τα ερμηνεύει. Ως προς την κατανόηση του περιεχομένου των κειμένων έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει πληροφορίες σχετικά με το επικοινωνιακό πλαίσιο του κειμένου και το νοηματικό του περιεχόμενό του.

Ο διδάσκων προετοιμάζει κατάλληλα τον μαθητή και τον ενισχύει με βοηθητικές και επαναληπτικές ασκήσεις, ώστε να εμπεδώνει κάθε φορά την ήδη υπάρχουσα λύση. Έτσι, το παιδί αποκτά τα εφόδια για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Λυκείου στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών.