Γραφείο συμβουλευτικής σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού

«Γραφείο συμβουλευτικής» σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού. Σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές μας να κάνουν τις καλύτερες δυνατές επιλογές, ώστε να κατευθυνθούν με ασφαλή τρόπο σε σχολές ΑΕΙ που τους ταιριάζουν.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που εφαρμόζουμε:

1. Διερευνά και αποκαλύπτει

 • Την προσωπικότητα του μαθητή
 • Τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του
 • Τις ικανότητες και δεξιότητες του

2. Εντοπίζει (με βάση τα παραπάνω)

 • Τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν, τα επιστημονικά πεδία και τις σχολές ΑΕΙ – ΤΕΙ που αντιστοιχούν σε αυτά.

3. Μετρά και αξιολογεί

 • Το βαθμό αυτοεκτίμησης του μαθητή, ώστε, αν χρειαστεί, να ενισχυθεί έγκαιρα και κατάλληλα
 • Το βαθμό εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, δηλαδή τη δυνατότητα που έχει ο μαθητής, να ελέγχει τον εαυτό του και το περιβάλλον του.

4. Βοηθά το μαθητή

 • Να βρεί και να αναγνωρίσει τη φυσική του κλίση.
 • Να επιλέξει τα επαγγέλματα και τις σχολές που του ταιριάζουν και τον ενδιαφέρουν.
 • Να βάλει στόχους.

Και συνεπώς

 • Να ονειρεύεται για τους στόχους του.
 • Να διαβάζει και να κοπιάζει για να πετύχει τους στόχους του και να πραγματοποιήσει τα όνειρά του.

Μάθετε περισσότερα