Θετικές επιστήμες Α' Λυκείου

Α. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ   2
ΦΥΣΙΚΗ  
2
ΧΗΜΕΙΑ 1.5
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
     ΑΛΓΕΒΡΑ
     ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
4
(2.5)
(1.5)

Β. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τι μπορεί να παρακολουθήσει προαιρετικά ο μαθητής ανά εβδομάδα, αν το δηλώσει στο έντυπο γραφής:

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ 2