Έκθεση Α' Λυκείου

Έκθεση Α' Λυκείου

Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α'Λυκείου είναι η εξάσκηση του μαθητή στην περιληπτική απόδοση του κειμένου ή στην κατανόηση του.

Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α' Λυκείου είναι η εξάσκηση του μαθητή στην περιληπτική απόδοση του κειμένου ή στην κατανόηση του.

 Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α' Λυκείου είναι η εξάσκηση του μαθητή στην περιληπτική απόδοση του κειμένου ή στην κατανόηση του με ερωτήσεις κατανόησης του, στη λύση ασκήσεων και στην παραγωγή λόγου, ενταγμένο στο επικοινωνιακό πλαίσιο.

Με τη βοήθεια του καθηγητή, ο μαθητής μαθαίνει να οργανώνει τη σκέψη του μέσο σχεδιαγράμματος πριν από τη συγγραφή της έκθεσης. Χρησιμοποιούνται προσωπικές σημειώσεις του Καθηγητή που περιλαμβάνουν τη μεθοδολογία συγγραφής της έκθεσης, κριτήρια αξιολόγησης με θέματα κοινωνικού προβληματισμού και διαγράμματα εννοιών.

Με αυτό τον τρόπο, τα κείμενα του μαθητή αποκτούν πληρότητα και ενότητα, οι θέσεις του τεκμηριώνονται, η συνοχή και η συνεκτικότητα καλλιεργούνται ως βασικά στοιχεία του κειμένου, ενώ , ταυτόχρονα, τηρούνται οι μορφοσυντακτικοί κανόνες, ο εκφραστικός πλούτος, που με το κατάλληλο ύφος εδραιώνουν της εκθέσεις του μαθητή