Θετικές επιστήμες Β' Λυκείου

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟEΛ. ΓΛΩΣΣΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ   2.5
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
    Άλγεβρα
    Μαθηματικά προσανατολισμού Β' & προετοιμασίας Γ' Λυκείου
5
(2.5)
(2.5)
ΦΥΣΙΚΗ
προσανατολισμού B'
προετοιμασίας Γ' Λυκείου
4.5
(2.5)
(2)
ΧΗΜΕΙΑ
1.5
ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ (προαιρετικό μάθημα) 1.5