Θετικές επιστήμες Β' Λυκείου

2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟEΛ. ΓΛΩΣΣΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ   2.5
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
    Άλγεβρα
    Μαθηματικά προσανατολισμού Β' & προετοιμασίας Γ' Λυκείου
4.5
ΦΥΣΙΚΗ (προσανατολισμού B'προετοιμασίας Γ' Λυκείου) 4
ΧΗΜΕΙΑ
1.5
ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ (προαιρετικό μάθημα) 1.5