Επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής Β' Λυκείου

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ 
ΝΕΟEΛ. ΓΛΩΣΣΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  2.5
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
    Άλγεβρα
    Μαθηματικά προσανατολισμού Β' & προετοιμασίας Γ' Λυκείου
4.5
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
1
ΦΥΣΙΚΗ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ (προαιρετικό μάθημα)2.5