Ανθρωπιστικών σπουδών Β' Λυκείου

1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΜΑΘΗΜΑΩΡΕΣ 
ΝΕΟEΛ. ΓΛΩΣΣΑΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  2.5
ΑΡΧΑΙΑ 
4
ΙΣΤΟΡΙΑ
1
ΛΑΤΙΝΙΚΑ
1.5
ΑΛΓΕΒΡΑ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ (προαιρετικό μάθημα)2