Επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής Γ' Λυκείου

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΛ. ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ   3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
4.5
Α.Ε.Π.Π.
3
Α.Ο.Θ.
3