Τηλέφωνα

Aγ.Ιωάννης Λ.Κνωσσού 171  |  Τηλέφωνο: 2810-235566

Γιόφυρος Ευαγγ.Φραγκάκη 2  |  Τηλέφωνο: 2810-313890

Μασταμπάς Π.Γρηγορίου 37Α  |  Τηλέφωνο: 2810-233303

Θερίσσου 59  |  Τηλέφωνο: 2810-322321

Όαση Εμμ. Καστρινάκη 13  |  Τηλέφωνο: 2810-327379