Ευρωγνώση

Διανύοντας 20 χρόνια επιτυχημένης πορείας στη μέση εκπαίδευση επιχειρούμε πλέον να προσφέρουμε αντίστοιχης ποιότητας και αποτελεσματικότητας υπηρεσίες και στις ξένες γλώσσες. Γι' αυτό τον λόγο, προσπαθήσαμε και πετύχαμε μια σπουδαία συνεργασία με τον εκπαιδευτικό όμιλο ξένων γλωσσών "ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ". Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι καθώς η ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ, αποτελεί πλέον τον μεγαλύτερο Εκπαιδευτικό Οργανισμό Ευρωπαϊκών Γλωσσών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι η 1η Δύναμη στις ξένες γλώσσες και ο μεγαλύτερος φορέας ιδιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ρουμανία, με 350 κέντρα Ξένων Γλωσσών και περισσότερων από 60.000 σπουδαστές σε μέση ετήσια βάση.

Παρέχει άριστες εκπαιδευτικές υπηρεσίες με προγράμματα που καλύπτουν το φάσμα των ηλικιών από παιδιά 4 ετών μέχρι ενήλικες και εξειδικευμένα επιχειρησιακά προγράμματα, χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας σε συνδυασμό με καινοτόμες τεχνολογίες. Ειδικότερα, παρέχει παιδικά προγράμματα, προγράμματα φοιτητών, προγράμματα ενηλίκων καθώς και ειδικά εντατικά μαθήματα για πτυχία ξένων γλωσσών.

Άλλωστε διανύουμε ήδη δύο χρόνια συνεργασίας με την ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ και διαπιστώνουμε με χαρά την προθυμία των μαθητών μας να παρακολουθούν και να σπουδάζουν στην ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ.

Διαπιστώνουμε όμως και την ικανοποίηση των γονιών για την πρόοδο και την εξέλιξη των παιδιών τους.

Η διαρκής επιμόρφωση των καθηγητών μας και η άρτια κατάρτιση τους, η αποτελεσματική αξιοποίηση της τεχνολογίας στην τάξη, ο περιορισμός των τμημάτων σε 8 μαθητές και η διαρκής προσπάθεια μας για την βελτίωση των υπηρεσιών μας, αποτελούν εγγύηση για την πρόοδο των παιδιών σας.

logo-new1.png