Λατινικά Β' Λυκείου

Λατινικά Β' Λυκείου

Στην Β' Λυκείου οι μαθητές μας διδάσκονται τα πρώτα δεκαπέντε κεφάλαια του πρώτου τεύχους των σχολικών βιβλίων και προετοιμάζονται προκειμένου να γνωρίσουν και να εμπεδώσουν τις βασικές αρχές της γραμματικής και του συντακτικού του μαθήματος, ώστε να συνεχίσουν με επιτυχία την προετοιμασία στην Γ' λυκείου.