Χημεία Β' Γυμνασίου

Χημεία Β' Γυμνασίου

Στην Β' γυμνασίου οι μαθητές έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με το μάθημα της Χημείας. Σ αυτήν την πρώτη τους επαφή με τον κόσμο της Χημείας οι μαθητές γνωρίζουν τι ακριβώς είναι η Χημεία και γιατί την μελετάμε.

Κάνουν μια μετάβαση από τον ορατό μακρόκοσμο μελετώντας το νερό, τα διαλύματα του και πως προκαλείται η ρύπανση του, στον αόρατο μικρόκοσμο όπου εκεί ανακαλύπτουν τα δομικά σωματίδια της ύλης (άτομα, μόρια, ιόντα) και γνωρίζουν μια πρώτη φορά τις χημικές αντιδράσεις. Το μάθημα ολοκληρώνεται με ένα κεφάλαιο που ασχολείται με τον ατμοσφαιρικό αέρα και την σύσταση του. Εκεί οι μαθητές ανακαλύπτουν γιατί ο αέρας είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της ζωής και ενημερώνονται για την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Στόχος του μαθήματος είναι ο μαθητής να εξοικειωθεί με τη Χημεία ως επιστήμη, να γνωρίσει εφαρμογές της στην καθημερινή ζωή και το περιβάλλον και να δημιουργήσει ένα σωστό υπόβαθρο βασικών εννοιών που θα συναντήσει ξανά στο Λύκειο.