Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ Β' Λυκείου

Εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των Η/Υ Β' Λυκείου

Με το μάθημα της πληροφορικής στην Β τάξη Γενικού Λυκείου επιδιώκεται η ανάπτυξη της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης των μαθητών και μια πρώτη επαφή με τον προγραμματισμό.

Συγκεκριμένα , ο μαθητής με τις πρώτες θεωρητικές ενότητες της ύλης θα μπορεί να διακρίνει τα προβλήματα και τα στάδια επίλυσης αυτών, καθώς και να κατανοήσει την έννοια του αλγορίθμου.

 Η ενότητα των ασκήσεων που ακολουθεί είναι κύριας σημασίας για τα πρώτα βήματα του διδασκόμενου στον προγραμματισμό: εδώ θα μάθει τις βασικές εντολές, τους τύπους δεδομένων και  τις δομές που χρησιμοποιούνται σε όλες τις αλγοριθμικές λύσεις. Παρουσιάζεται η υποθετική γλώσσα προγραμματισμού ΓΛΩΣΣΑ, με την οποία υλοποιούνται οι αλγόριθμοι.

Επιλύονται ασκήσεις σε δομή ακολουθίας, δομή επιλογής και δομή επανάληψης με τις οποίες αποκτάται η βάση για κάθε πολύπλοκη αλγοριθμική λύση που απαιτείται στην επόμενη τάξη.

Η διδασκαλία όλως των παραπάνω αποτελεί μια απαραίτητη και άριστη προετοιμασία για το ακόλουθο μάθημα της πληροφορικής στην Γ Λυκείου.