Οικονομία Γ' Λυκείου

Οικονομία Γ' Λυκείου

Οι μαθητές της Γ' Λυκείου που θέλουν να ακολουθήσουν σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής θα έχουν ένα συγκεκριμένο και στοχευμένο διδακτικό πρόγραμμα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας που σκοπό θα έχει την αποτελεσματική και ποιοτική εμπέδωση της εξεταστέας ύλης.

Το πρόγραμμα σπουδών εμπεριέχει βασικές οικονομικές έννοιες, την ζήτηση και προσφορά αγαθών, των προσδιορισμό των τιμών των αγαθών καθώς και την ύλη των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών και εννοιών και τα δημόσια οικομικά του κράτους. Στόχος είναι η άριστη απόδοση των μαθητών και εισαγωγή τους στα τμήματα πανεπιστιμιακής εκπαίδευσης που επιθυμούν.