Φυσική Γ' Γυμνασίου

Φυσική Γ' Γυμνασίου

Η ύλη της Γ’ Γυμνασίου περιλαμβάνει:

• Κεφάλαια 1, 2, 3: Ηλεκτρισμός (Ηλεκτρικό φορτίο, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Ηλεκτρική ενέργεια)

• Κεφάλαιο 4: Ταλαντώσεις

• Κεφάλαιο 5: Κύματα

• Κεφάλαια 6, 7, 8: Φως και οπτικά φαινόμενα

• Κεφάλαιο 9: Φακοί και οπτικά όργανα

Η Γ΄Γυμνασίου περιλαμβάνει ύλη από διάφορους τομείς της Φυσικής. Τα δύο πρώτα κεφάλαια εισάγουν τον μαθητή στην έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος και της ηλεκτρικής πηγής και αντίστασης και τον οδηγούν στην κατανόηση των απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Το τρίτο κεφάλαιο του δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας ηλεκτρικών συσκευών που χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση, να εξοικειωθεί με έννοιες όπως η ηλεκτρική ισχύς και επίσης, είναι μία μικρή εισαγωγή στην έννοια του ηλεκτρομαγνητισμού, που αποτελεί μέρος της νέας ύλης στη Φυσική της Γ’ Λυκείου. Σημαντικό κεφάλαιο είναι αυτό των ταλαντώσεων, καθώς αποτελούν βασικό μέρος της ύλης της Γ’ Λυκείου. Δίνεται η ευκαιρία στο μαθητή να κατανοήσει τη βασική ορολογία των ταλαντώσεων, να εξασκηθεί σε απλές ασκήσεις ώστε στην Γ’ Λυκείου να εμβαθύνει στην ύλη. Το κεφάλαιο 5  περιγράφει τη δημιουργία και την περιγραφή των κυμάτων γενικά και ειδικότερα των ηχητικών κυμάτων. Τα τελευταία τέσσερα κεφάλαια εισάγουν την έννοια του φωτός σε απλουστευμένη μορφή και κάποιων βασικών φαινομένων, όπως η ανάκλαση και η διάθλαση. Τα τελευταία διδάσκονται πιο σύνθετα στην Φυσική Γενικής Παιδείας της Β’ Λυκείου.