Χημεία Γ' Γυμνασίου

Χημεία Γ' Γυμνασίου

Στην Γ' τάξη του γυμνασίου μπαίνουμε λίγο περισσότερο στον κόσμο της Χημείας. Οι μαθητές μελετούν εκτενώς τα οξέα, τις βάσεις και τα άλατα και τη χρησιμότητα αυτών σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας.

Έπειτα συναντούν για πρώτη φορά το πιο χρήσιμο εργαλείο του Χημικού, τον Περιοδικό Πίνακα και μελετούν τον τρόπο που τα χημικά στοιχεία ταξινομούνται εκεί και εκτενέστερα τις ιδιότητες κάποιων από αυτά. Τέλος κάνουμε μια εισαγωγή στη Χημεία του άνθρακα, την Οργανική Χημεία, γνωρίζοντας μέσα από αυτήν το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τα πλαστικά και τα πολυμερή.

Στόχος του μαθήματος είναι ο μαθητής να αναγνωρίζει την ύπαρξη της Χημείας στην καθημερινότητα του και να αποκτήσει εφόδια που θα τον βοηθήσουν να έχει μια ομαλή μετάβαση στις τάξεις του Λυκείου.