Φυσική Α' Λυκείου

Φυσική Α' Λυκείου

Η ύλη που διδάσκεται αφορά στη Μηχανική και σε γενικές γραμμές είναι η εξής:

  • Γνωριμία με την επιστημονική μέθοδο, τα φυσικά μεγέθη, τις μονάδες μέτρησής τους και τις μετατροπές μονάδων.
  • Ευθύγραμμες κινήσεις σωμάτων και χειρισμό των εξισώσεων κίνησης, όπως και καλή αντίληψη των γραφικών παραστάσεων των διαφόρων μεγεθών.
  • Δυνάμεις σε μία διάσταση και στο επίπεδο, οι τρείς νόμοι του Νεύτωνα και οι εφαρμογές τους στις κινήσεις σωμάτων.
  • Ενέργεια, μορφές ενέργειας έργο σταθερής δύναμης το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας και η αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας.
  • Ισχύ και ρυθμοί μεταβολής φυσικών μεγεθών.

Τα παιδιά κάνουν την πρώτη γνωριμία τους με τη μαθηματική έκφραση της φυσικής και τον χειρισμό τύπων και διαγραμμάτων. Με δεδομένη τη δυσκολία του αντικειμένου βοηθάμε τα παιδιά να κατανοήσουν και να συλλάβουν τον τρόπο που εκφράζονται τα φυσικά φαινόμενα μέσω της μαθηματικής γλώσσας και τη γοητεία της επιστήμης που λέγεται Φυσική. Εστιάζουμε στις αδυναμίες των μαθητών βοηθώντας τους να τις ξεπεράσουν και κάνοντάς τους να αγαπήσουν το μάθημα.

Η καλή γνώση της ύλης της Α′ Λυκείου είναι για κάθε μαθητή απαραίτητη και προαπαιτούμενη για τις επόμενες τάξεις. Είναι η βάση για την κατανόηση της ύλης της Γ′ Λυκείου και για το λόγο αυτό δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην καλή της εμπέδωση από τους μαθητές.