Χημεία Α' Λυκείου

Χημεία Α' Λυκείου

Στην Α’ λυκείου δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή να έρθει σε επαφή με την ύλη της ανόργανης χημείας. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση βασικών εννοιών και η εφαρμογή της μεθοδολογίας των ασκήσεων.

Τα παιδιά αποκτούν βασικές γνώσεις πάνω σε θέματα ονοματολογίας, αντιδράσεων και έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με ασκήσεις. Η ύλη της Α΄ λυκείου είναι καθοριστική για την μετέπειτα μετάβασή τους στις επόμενες τάξεις.

Το φροντιστήριο παρέχει σημειώσεις στη θεωρία για κάθε ενότητα, παραδείγματα εφαρμογών και εμπέδωσης και τις αντίστοιχες ασκήσεις για το σπίτι. Γίνονται μηνιαία διαγωνίσματα στην ύλη που κατά καιρούς έχει διδαχτεί και οι γονείς ενημερώνονται συστηματικά για την επίδοση των παιδιών τους.