Άλγεβρα Β' Λυκείου

Άλγεβρα Β' Λυκείου

Η Β’ Λυκείου αποτελεί μια τάξη σταθμό για τον μαθητή αφού αποτελεί τον πρώτο χρόνο από ένα διετή κύκλο προετοιμασίας του, με στόχο την επιτυχία του στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Προετοιμασία στην Β’ Λυκείου σημαίνει:

1. Αποκτώ σωστή υποδομή για το εξεταζόμενο μάθημα των μαθηματικών

2. Καλύπτω όλα τα γνωστικά κενά των προηγούμενων ετών

3. Ανταποκρίνομαι άριστα στις απαιτήσεις του σχολείου

4. Εντάσσομαι ομαλά στην ύλη της Γ’ Λυκείου και στην φιλοσοφία των πανελλαδικών εξετάσεων.

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Το περιεχόμενο του βιβλίου περιλαμβάνει:

Κεφάλαιο 1: Συστήματα

Κεφάλαιο 2 : Ιδιότητες Συναρτήσεων

Κεφάλαιο 3: Τριγωνομετρία

Κεφάλαιο 4: Πολυώνυμα - Πολυωνυμικές Εξισώσεις

Κεφάλαιο 5: Εκθετική και Λογαριθμική Συνάρτηση

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Με κατάλληλες δραστηριότητες οι μαθητές αναμένεται να καταστούν ικανοί να:

1. Χρησιμοποιούν την έννοια της περιοδικής συνάρτησης και να κατασκευάζουν γραφικές παραστάσεις τριγωνομετρικών συναρτήσεων.

2. Συνδέουν την περιοδικότητα φυσικών φαινομένων ή καταστάσεων με τις τριγωνομετρικές συναρτήσεις.

3. Επιλύουν βασικές τριγωνομετρικές εξισώσεις.

4. Εφαρμόζουν τις έννοιες και τις μεθόδους της Τριγωνομετρίας στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων.

5. Επιλύουν πολυωνυμικές εξισώσεις και εξισώσεις που εισάγονται σε πολυωνυμικές.

6. Χρησιμοποιούν τις ιδιότητες της εκθετικής και λογαριθμικής συνάρτησης στη μελέτη προβλημάτων