Φυσική Β' Λυκείου προσανατολισμού

Φυσική Β' Λυκείου προσανατολισμού

Η ύλη που διδάσκεται είναι η εξής:

  • Καμπυλόγραμμες κινήσεις και συγκεκριμένα οριζόντια βολή και ομαλή κυκλική κίνηση σωμάτων.
  • Διατήρηση της ορμής και εφαρμογές με ιδιαίτερη έμφαση στις κρούσεις σωμάτων.
  • Νόμοι και κινητική θεωρία των αερίων, θερμοδυναμική και η εφαρμογές της στις θερμικές μηχανές.
  • Επέκταση της ύλης της φυσικής γενικής παιδείας στο ηλεκτρικό πεδίο, που περιλαμβάνει  δυναμική ενέργεια συστήματος περισσότερων των δύο φορτίων, κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο, πυκνωτές.
  • Βαρυτικό πεδίο με έμφαση στο βαρυτικό πεδίο της Γης.

Τα παιδιά μαθαίνουν να εφαρμόζουν τους νόμους του Νεύτωνα τις εξισώσεις κίνησης και τα ενεργειακά εργαλεία που διδάχθηκαν στην Α′ Λυκείου στις καμπυλόγραμμες κινήσεις το ηλεκτρικό και το βαρυτικό πεδίο, με αποτέλεσμα να κατακτούν τις μεθόδους επίλυσης προβλημάτων.

Κάνουν την πρώτη τους γνωριμία με την ορμή τη διατήρησή της και τις κρούσεις που είναι προαπαιτούμενο για την ύλη της Γ′ Λυκείου.

Τελικά οι μαθητές αποκτούν όλα τα απαραίτητα «όπλα» για την αντιμετώπιση της ύλης της Γ′ Λυκείου.