Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου & προετοιμασίας Γ' Λυκείου

Μαθηματικά Προσανατολισμού Β' Λυκείου & προετοιμασίας Γ' Λυκείου

Η Β’ Λυκείου αποτελεί μια τάξη σταθμό για τον μαθητή αφού αποτελεί τον πρώτο χρόνο από ένα διετή κύκλο προετοιμασίας του, με στόχο την επιτυχία του στις πανελλήνιες εξετάσεις.

Προετοιμασία στην Β’ Λυκείου σημαίνει:

1. Αποκτώ σωστή υποδομή για το εξεταζόμενο μάθημα των μαθηματικών

2. Καλύπτω όλα τα γνωστικά κενά των προηγούμενων ετών

3. Ανταποκρίνομαι άριστα στις απαιτήσεις του σχολείου

4. Εντάσσομαι ομαλά στην ύλη της Γ’ Λυκείου και στην φιλοσοφία των πανελλαδικών εξετάσεων.

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Το βιβλίο αποτελείται από πέντε κεφάλαια.

Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια εισαγωγή στο Διανυσματικό Λογισμό και στην Αναλυτική Γεωμετρία. Τα διανύσματα έχουν ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για τα Μαθηματικά αλλά και για πολλές άλλες επιστήμες, αφού προσφέρουν τη δυνατότητα μαθηματικοποίησης μεγεθών, τα οποία δεν ορίζονται μόνο με την αριθμητική τιμή τους. Εξάλλου, η αμφιμονοσήμαντη αντιστοιχία ενός σημείου του επιπέδου με ένα διατεταγμένο ζεύγος πραγματικών αριθμών οδηγεί στην "αλγεβροποίηση" της Γεωμετρίας, δηλαδή στη μελέτη των γεωμετρικών σχημάτων με αλγεβρικές μεθόδους.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, αφού δοθεί ο ορισμός της εξίσωσης μιας γραμμής, μελετώνται οι ιδιότητες της ευθείας.

Στο τρίτο κεφάλαιο συνεχίζεται η ύλη της Αναλυτικής Γεωμετρίας με τη σπουδή των κωνικών τομών, οι οποίες για πρώτη φορά μελετήθηκαν από τους Αρχαίους Έλληνες. Σήμερα το ενδιαφέρον για τις κωνικές τομές είναι αυξημένο εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των θεωρητικών και πρακτικών εφαρμογών τους.

Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί μια εισαγωγή στη Θεωρία Αριθμών, στην ανάπτυξη της οποίας μεγάλη είναι η συμβολή των Αρχαίων Ελλήνων. Κύριος στόχος της διδασκαλίας της ενότητας αυτής είναι η άσκηση των μαθητών στην αποδεικτική διαδικασία.

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Με κατάλληλες δραστηριότητες οι μαθητές αναμένεται να καταστούν ικανοί να:

1. Χρησιμοποιούν την έννοια του διανύσματος και των ιδιοτήτων του στη λύση γεωμετρικών προβλημάτων.

2. Μελετούν τις ιδιότητες της ευθείας χρησιμοποιώντας την εξίσωση της.

3. Μελετούν τις κωνικές τομές χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις τους.

Στο μάθημα αυτό γίνεται εμβάθυνση σε συγκεκριμένες ενότητες της ύλης της Β' Λυκείου και στη συνέχεια εισαγωγή στην ύλη της Γ' Λυκείου.

Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές έχουν μια γνωριμία με την ύλη των Πανελλαδικών εξετάσεων και αποκτούν εμπειρία στην αντιμετώπιση της. Επίσης, κερδίζουν πολύτιμο χρόνο που τον εκμεταλλεύονται για επανάληψη στο τέλος της χρονιάς της Γ' Λυκείου.