Χημεία Β' Λυκείου

Χημεία Β' Λυκείου

Στη Β’ λυκείου τα παιδιά έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την οργανική χημεία. Διδάσκονται ονοματολογία, βασικές αρχές και ασκήσεις της οργανικής.

Ο τομέας της οργανικής δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να συσχετίσει και να κατανοήσει φαινόμενα της καθημερινότητας με την επιστήμη. Μαθαίνει χημικές διεργασίες και αντιδράσεις που συναντά στο περιβάλλον του και μπορεί να ερμηνεύσει διάφορες χημικές αντιδράσεις, όπως για παράδειγμα την αλκοολική ζύμωση.

Οι μαθητές οφείλουν να δώσουν την απαραίτητη προσοχή στην οργανική, καθώς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ύλης για την Γ’ λυκείου. Για το λόγο αυτό στο φροντιστήριο γίνεται κατάλληλη προετοιμασία με το να δίνεται έμφαση σε θέματα οργανικής τα οποία ο μαθητής συναντά στην  επόμενη τάξη. Έτσι, καθίσταται κατάλληλα προετοιμασμένος.