Φυσική Γ' Λυκείου

Φυσική Γ' Λυκείου

Η ύλη που διδάσκεται είναι η εξής:

  • Κρούσεις. Η ενότητα αυτή διδάσκεται στη φυσική προετοιμασίας στην σχολική χρονιά της Β′ Λυκείου.
  • Απλή αρμονική ταλάντωση συνδυασμένη με τις κρούσεις, φθίνουσες και εξαναγκασμένες μηχανικές ταλαντώσεις, σύνθεση ταλαντώσεων.
  • Ηλεκτρομαγνητισμός, ενότητα που περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις δημιουργίας μαγνητικού πεδίου, ηλεκτρομαγνητική επαγωγή και εναλλασσόμενο ρεύμα.
  • Ρευστά, ενότητα που περιλαμβάνει ισορροπία και κίνηση ρευστού.
  • Στερεά, ενότητα που περιλαμβάνει ισορροπία και κινήσεις στερεών σωμάτων.

Κατά τη διδασκαλία της παραπάνω ύλης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε όλες τις λεπτομέρειες με επίλυση και απάντηση μιας μεγάλης γκάμας θεμάτων, όπως ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου, ασκήσεις και προβλήματα που πολλά απ’ αυτά είναι και θέματα πανελλαδικών εξετάσεων, ώστε ο κάθε μαθητής να αντιλαμβάνεται το ύφος των θεμάτων αυτών και να μπαίνει εύκολα στο κλίμα μιας πανελλαδικής εξέτασης.

Από τη στιγμή που τα παιδιά έχουν διδαχθεί πολύ καλά την ύλη της Α′ και της Β′ Λυκείου, τους είναι αρκετά εύκολο να εμπεδώσουν την ύλη της Γ′ Λυκείου.

Εφόσον τελειώσει η διδασκαλία της ύλης, γίνεται μια πολύ καλή επανάληψη με θέματα στο ύφος των πανελλαδικών εξετάσεων και οι μαθητές οδηγούνται σ’ αυτές πλήρως προετοιμασμένοι.

Σε όλες τις τάξεις Α′, Β′ και Γ′ Λυκείου τα παιδιά εξετάζονται κάθε μήνα σε όλα τα μαθήματα με τρίωρα διαγωνίσματα στην ύλη που έχουν διδαχθεί, επομένως κάνουν διαρκώς επανάληψη. Αυτό τα βοηθάει στην τελική τους επανάληψη πριν τις εξετάσεις.

Οι γονείς ενημερώνονται μηνιαίως για την πρόοδο των παιδιών τους με γραπτά σχόλια των καθηγητών τους για την προφορική και την γραπτή τους απόδοση, καθώς και τους βαθμούς των γραπτών τους διαγωνισμάτων, ώστε οι γονείς να έχουν πλήρη και αντικειμενική εικόνα της εξέλιξης της προόδου των παιδιών τους.