Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ' Λυκείου

Μαθηματικά Προσανατολισμού Γ' Λυκείου

Η Γ’ Λυκείου αποτελεί την πλέον καθοριστική τάξη μιας που ο μαθητής θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις πιο κρίσιμες εξετάσεις στον Λυκειακό του βίο. Εξετάσεις που θα καθορίσουν την επίτευξη του στόχου του.

Η συνεχής στήριξη του καθώς και η σοβαρή δουλειά που αναπτύσσεται στα ομοιογενή τμήματα του φροντιστηρίου μας, από τους έμπειρους και ικανούς καθηγητές μας, αποτελούν εγγύηση για την μάθηση αλλά και την επιτυχή κατάληξη αυτή της διαδρομής προς το πανεπιστήμιο.

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Το πρώτο κεφάλαιο σηματοδοτεί ένα νέο ξεκίνημα. Είναι το πέρασμα από τις πεπερασμένες πράξεις στις «άπειρες διαδικασίες». Τα σπέρματα της έννοιας του ορίου υπάρχουν ασφαλώς με πολύ σαφή και συγκεκριμένο τρόπο στα γραπτά του Αρχιμήδη. Η ανάπτυξη, όμως, αυτής της έννοιας έγινε στα χρόνια της Αναγέννησης και έκτοτε κατέχει κεντρική θέση στον κόσμο των μαθηματικών εννοιών. Κατ'αρχάς στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται βασικές - και ήδη γνωστές στους μαθητές - έννοιες των συναρτήσεων, καθώς και μερικές ακόμη βασικές έννοιες της ιδιότητες του. Τέλος, δίνεται η έννοια της συνέχειας μιας συνάρτησης και παρουσιάζονται οι βασικότερες ιδιότητες της. Στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι έννοιες της παραγώγου και του ολοκληρώματος αντιστοίχως και γίνεται χρήση των εννοιών αυτών σε πολλές εφαρμογές. Η παράγωγος και το ολοκλήρωμα είναι κατά κάποιο τρόπο οι δύο διαφορετικές όψεις του ίδιου νομίσματος. Σε μια έκφρασή τους είναι η κλίση της εφαπτομένης και το εμβαδόν, σε άλλη η ταχύτητα και το μήκος της τροχιάς ενός κινητού κτλ.

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι μαθητές θα πρέπει:

1. Να αναγνωρίζουν τη συνάρτηση ως διαδικασία αντιστοίχησης

2. Να υπολογίζουν όρια συνάρτησης και να ελέγχουν μια συνάρτηση ως προς τη συνέχεια.

3. Να ερμηνεύουν την έννοια της παραγώγου ως ρυθμού μεταβολής και ως συντελεστή κατεύθυνσης και να τη χρησιμοποιούν στη μελέτη συνάρτησης.

4. Να υπολογίζουν ολοκληρώματα γνωστών συναρτήσεων και να τα χρησιμοποιούν στον υπολογισμό εμβαδών.

Εφόσον τελειώσει η διδασκαλία της ύλης, γίνεται μια πολύ καλή επανάληψη με θέματα στο ύφος των πανελλαδικών εξετάσεων και οι μαθητές οδηγούνται σ’ αυτές πλήρως προετοιμασμένοι.

Σε όλες τις τάξεις Α′, Β′ και Γ′ Λυκείου τα παιδιά εξετάζονται κάθε μήνα σε όλα τα μαθήματα με τρίωρα διαγωνίσματα στην ύλη που έχουν διδαχθεί, επομένως κάνουν διαρκώς επανάληψη. Αυτό τα βοηθάει στην τελική τους επανάληψη πριν τις εξετάσεις.

Οι γονείς ενημερώνονται μηνιαίως για την πρόοδο των παιδιών τους με γραπτά σχόλια των καθηγητών τους για την προφορική και την γραπτή τους απόδοση, καθώς και τους βαθμούς των γραπτών τους διαγωνισμάτων, ώστε οι γονείς να έχουν πλήρη και αντικειμενική εικόνα της εξέλιξης της προόδου των παιδιών τους.