Χημεία Γ' Λυκείου

Χημεία Γ' Λυκείου

Οι μαθητές της Γ’ λυκείου εξετάζονται σε έννοιες και ασκήσεις που αφορούν σε διάφορους τομείς της χημείας (γενική, ανόργανη, οργανική, κβαντομηχανική).

Η ύλη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ύλη των δυο προηγούμενων τάξεων. Ο μαθητής αξιοποιεί τις γνώσεις του και τις χρησιμοποιεί με απώτερο σκοπό την επιτυχία του στις εξετάσεις.

Οι καθηγητές του φροντιστηρίου με υπομονή και μεθοδικότητα προσπαθούν να καταστήσουν όσο το δυνατόν πιο εύκολο το μάθημα, δίνοντας πολλές βοηθητικές και επαναληπτικές ασκήσεις. Έτσι, ο μαθητής εμπεδώνει την εκάστοτε ύλη και συγχρόνως αποκτά περισσότερη εμπειρία και προετοιμάζεται κατάλληλα για τις εξετάσεις.

Γίνονται μηνιαία επαναληπτικά διαγωνίσματα και οι καθηγητές προσπαθούν να καλύψουν όσο το δυνατό πληρέστερα τις ανάγκες των παιδιών.