Κοινωνιολογία Γ' Λυκείου

Κοινωνιολογία Γ' Λυκείου

Στην Γ' Λυκείου, αφού γίνεται επανάληψη της ύλης που έχει διδαχθεί στη Β' Λυκείου, διδάσκονται τα υπόλοιπα κεφάλαια της ύλης.

Πιο συγκεκριμένα:

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για τον ρόλο της εκπαίδευσης ως παράγοντας αναπαραγωγής και αλλαγής της κοινωνίας.

Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά τόσο στην εργασία και στον τρόπο οργάνωσης της όσο και στην ενέργεια, στις μορφές και στις συνέπειες της.

Στο έβδομο κεφάλαιο διδάσκονται οι μορφές και οι κοινωνικές βάσεις της εξουσίας και πιο ειδικά η πολιτική συμπεριφορά και η πολιτική αλλοτρίωση.

Στο όγδοο κεφάλαιο διδάσκεται η διάδοση και η χρήση των Μ.Μ.Ε. και οι επιδράσεις τους.

Στο ένατο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην παραβατικότητα και στην εγκληματικότητα.

Στο δέκατο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την ετερότητα στις διαπολιτισμικές και διακοινωνικές σχέσεις. Εξετάζεται ο ρατσισμός, η προκατάληψη, οι πολιτισμικές ομάδες, η αντιμετώπιση της βίας, ο πόλεμος, η τρομοκρατία.

Η ύλη ολοκληρώνεται στις αρχές Μαρτίου. Στην συνέχεια, με αρκετές επαναλήψεις , ωριαία τεστ και τρίωρα διαγωνίσματα φτάνουμε στις πανελλήνιες εξετάσεις έχοντας την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και με επιτυχία τα θέματα.