Κοινωνιολογία Β' Λυκείου

Κοινωνιολογία Β' Λυκείου

Στην Β' Λυκείου, οι μαθητές στο 'Εν Οίκω' διδάσκονται τα πρώτα 4 κεφάλαια της ύλης της Γ' Λυκείου.

Πιο Συγκεκριμένα:

Στο πρώτο κεφάλαιο μελετούν τη γέννηση της κοινωνιολογίας, τους βασικούς θεμελιωτές της και τις βασικές αρχές της.

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις βασικές φάσεις μετάβασης και εξέλιξης της αγροτικής κοινωνίας στη μεταβιομηχανική κοινωνία και στα βασικά στάδια και χαρακτηριστικά τους.

Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζονται οι στόχοι και η λειτουργία της κοινωνικοποίησης και οι βασικοί φορείς της.

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη σύγχρονη οικογένεια, στις μορφές, στα προβλήματα και στις προοπτικές της.

Με την τεχνική μιας λελογισμένης αποστήθισης οι μαθητές μας μελετούν και κατανοούν την ύλη του σχολικού βιβλίου. Με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου και επεξήγησης των βασικών όρων, κατανοούν την κοινωνιολογική θεωρία και τα θέματα που διαπραγματεύεται. Με την παροχή έντυπου υλικού, σχεδιαγραμμάτων, ερωτήσεων αξιολόγησης, οδηγίες για την ανάλυση εικόνων, οι μαθητές οργανώνουν την μελέτη τους και κατακτούν την γνώση.